Co to jest metoda komunikatywna

CO TO JEST METODA KOMUNIKATYWNA? 

   Według nauczycieli i studentów metoda komunikatywna jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów na naukę języka angielskiego. Polega ona na równoczesnym poświęceniu uwagi wszystkim umiejętnościom językowym, czyli czytaniu, pisaniu, wymowie i rozumieniu ze słuchu, ze szczególnym naciskiem na dwa ostatnie. Metoda komunikacyjna to podejście do nauczania, które podkreśla znaczenie prawdziwej komunikacji w procesie nauki. Zdolność porozumiewania się w innym języku będzie najlepiej skuteczna, gdy uczniowie będą zaangażowani w prawdziwy dialog, praktykując poznane zwroty i słownictwo.  

 

KTO WYMYŚLIŁ POJĘCIE METODY KOMUNIKATYWNEJ? 

   Początków używania metody komunikatywnej można doszukiwać się w późnych latach 60. XX wieku w brytyjskiej tradycji nauczania języków. Do tego czasu język sytuacyjny, czyli nauka, która kładzie nacisk na uczenie się przez tekst ponad komunikację, był najpopularniejszą metodą nauczania języka angielskiego jako języka obcego w Wielkiej Brytanii. W 1966 r. językoznawca i antropolog Dell Hymes rozwinął koncepcję kompetencji komunikacyjnej, która na nowo zdefiniowała znaczenie „poznania” języka. 

 

CO JEST CELEM PRAKTYKOWANIA METODY KOMUNIKATYWNEJ? 

   Poprzez powtarzalne ćwiczenia ustne i współpracę między studentami i nauczycielem, metody nauczania języka komunikatywnego mają na celu wytrenowanie uczniów, aby byli pewnymi komunikatorami w języku obcym niezależnie od panujących warunków. Korzyści obejmują: 

 • poprawę zdolności uczniów do komunikowania się w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych; 
 • zachęcanie uczniów do ćwiczenia języka angielskiego w realnych sytuacjach;
 • zachęcanie uczniów do używania umiejętności komunikacji;
 • motywowanie uczniów do bycia odważnym podczas interakcji w języku angielskim.

JAKA JEST ROLA ZAJĘĆ UŻYWAJĄCYCH METODY KOMUNIKATYWNEJ? 

Zamiast typowych lekcji skoncentrowanych tylko na nauczycielach, uczniowie uczą się lepiej, gdy są zaangażowani w odpowiednie zadania. Skuteczne uczenie się odbywa się, kiedy studenci dobrze się bawią. Obowiązkiem nauczyciela w takiej sytuacji jest dostarczanie jasnych i zwięzłych instrukcji, a także stworzenie sprzyjającego środowiska dla uczniów do interakcji i dzielenia się informacjami. Stopień, w jakim uczniowie mają polegać na nauczycielu, może decydować o powodzeniu w nauce. Zadania edukacyjne powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby uczący się uzyskiwali przez nie odwagę w mówieniu i niezależność. 

 

4 RODZAJE ZAJĘĆ PRAKTYKUJĄCYCH METODĘ KOMUNIKATYWNĄ: 

1.PROWADZENIE ROZMOWY NA LOSOWE TEMATY 

     Ta aktywność jest jednym z najłatwiejszych zadań pozwalającym wszystkim uczniom brać w niej udział. Nie wymaga wysokiego poziomu znajomości języka i zachęca do formowania zdań i zwrotów z tego, co już zostało wcześniej poznane. Podczas rozmów można praktykować wyrażanie swojej własnej opinii i ocenianie poglądów innych w obcym języku. Przykładowymi tematami podczas takich zajęć mogą być: 

 • Wspomnienia z dzieciństwa
 • Wspomnienia z wakacji
 • Najlepszy sposób spędzania czasu wolnego
 • Najlepszy i najgorszy nauczyciel w naszym życiu
 • Plany na przyszłość 
 • Ulubione kuchnie świata 

2. ODGRYWANIE RÓL 

      Zajęcie odbywające się w parach lub mniejszych grupach polegające na przedstawieniu dowolnej sytuacji z życia, która może się przydarzyć w rzeczywistości. Umożliwia uczniom ćwiczenie języka docelowego w bezpiecznym środowisku, w którym popełnianie błędów nie stanowi problemu i nie trzeba używać książkowych zwrotów. Jakie sytuacje można zaproponować uczniom?  

 • Kupowanie biletu na lotnisku lub peronie i pytanie o drogę do wybranego miejsca w mieście. 
 • Wypytywanie pracownika sklepu o dowolny produkt lub ciuch, czyli jego cenę, większą ilość, położenie w sklepie itd. 
 • Zamawianie jedzenia w restauracji i zapłata za nie. 
 • Uczestnictwo w randce w ciemno. 
 • Planowanie wyjazdu z rodzicami, przyjacielem lub biurem podróży. 

3. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW OBCYCH 

     Podczas zajęć nauczyciel przygotowuje wybraną przez siebie sytuację obcego człowieka, na przykład zwolnienie z pracy. W takim momencie uczniowie muszą starać się znaleźć pozytywne wyjście z takiej sytuacji, uwzględniając wybrane warunki, takie jak posiadanie dzieci, brak wolnych miejsc pracy na rynku, status związku i miejsce zamieszkania. Pomaga to w nauce rozmów w grupach, słuchania innych, wtrącania się w zdanie i łączenia różnych opinii. 

4. GRA W ZGADYWANIE 

   Jedna osoba ma za zadanie wylosować karteczkę przygotowaną przez nauczyciela i spróbować opisać przedmiot, zwierzę lub osobę, jaką wybrali. Uczeń może jedynie używać słów, czyli nie wykonywać żadnych ruchów i dźwięków. Taka aktywność rozwija nie tylko umiejętność komunikacji, ale również angażuje w szybsze rozumienie języka angielskiego ze słuchu. 


Jesteś zainteresowany kursem w naszej szkole? Dowiedz się więcej na temat prowadzonych przez nas kursów lub rozwiąż test na naszej stronie i dowiedz się jak zapisać się na kurs.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeżeli nie chcesz, aby były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.