Kursy dla firm

Jesteś właścicielem przedsiębiorstwa i chcesz zaproponować swoim pracownikom coś wykraczającego poza ich standardowe zadania? Zaproponuj im udział w szkoleniu językowym dla firm! Szkolenia z angielskiego, hiszpańskiego czy niemieckiego mogą być pomocne w rozwijaniu kompetencji całego zespołu i będą świetną inwestycją, która być może przyniesie korzyści biznesowe np. w przypadku ekspansji biznesu na zagraniczne rynku.

Szkolenia z angielskiego i niemieckiego dla biznesu

Szkolenia i kursy językowe dla firm odbywają się w naszej gdańskiej siedzibie, a program zajęć jest ustalamy z klientem, który wskazuje, jaki obszar zagadnień interesuje go najbardziej. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy są poddawani testom kompetencji językowych, które mogą okazać się pomocne w ustalaniu kierunku lekcji oraz odpowiednim rozłożeniu akcentów w nauce. Zachęcamy do kontaktu i omówienia zasad współpracy!

Jak wygląda współpraca z Oxford Language Centre?

Przed kursem…

 • Określenie celów firmy w kontekście kompetencji językowych
 • Badanie poziomu językowego pracowników i analiza potrzeb
 • Przedstawienie propozycji kursów językowych oraz zakładanych celów rozwoju kompetencji
 • Ustalenie zakresu szkoleń (ilość kursów, słuchaczy, grafik zajęć etc)
 • Podpisanie umowy na realizację usługi

Przed przystąpieniem do kursu każdy uczestnik jest poddany testowi kompetencji językowej (Placement Test), który weryfikuje jego wiedzę i sprawność językową. Dla wygody może być przeprowadzony on line.

Istnieje również możliwość zrobienia takiego testu u Państwa w firmie w formie papierowej i tradycyjnej rozmowy z lektorem kwalifikującej na odpowiedni poziom.

Każdy z kursów prowadzony jest w oparciu o jasno wyznaczone i realistyczne cele tak, by umiejętności nabyte w trakcie szkolenia można było szybko użyć w środowisku zawodowym. Kursy dla firm realizowane są zgodnie z programem, który szczegółowo ilustruje sposób osiągnięcia postawionych celów.

Po zakończeniu kursu …

 • Raporty grupowe i indywidualne opisujące przebieg kursu oraz postępy słuchaczy osiągnięte względem założonych celów
 • Rekomendacje dotyczące dalszego kształcenia oraz obszarów językowych wymagających szczególnej uwagi
 • Certyfikaty na zakończenie kursu
 • Możliwość zorganizowania egzaminu zewnętrznego TOEIC
 • Spotkanie podsumowujące przebieg szkolenia oraz omówienie dalszego etapu działań np. korekta planów , zmiany w harmonogramie czy programie

Po zakończeniu kursu językowego każdy z uczestników otrzymuje Raport o Postępach, w którym szczegółowo można prześledzić poprawę sprawności językowej, jaką pracownik osiągnął w obrębie poszczególnych umiejętności takich jak czytanie, rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie.

Każdy raport zawiera także informacje o obecności uczestnika na zajęciach oraz procentowe wyniki testu z realizacji postawionych celów. W końcowej części umieszczamy najchętniej czytany przez słuchaczy element raportu – informacje o tym, co w trakcie kursu udało im się osiągnąć i jakie są rekomendacje na przyszłość.

Angielski jest obecnie niezbędnym narzędziem komunikacyjnym w każdej firmie, dlatego inwestując w kurs językowy inwestujesz w rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

W trakcie kursu…

 

W trakcie szkolenia językowego metodycy OLC nadzorują proces uczenia.

Aby zmaksymalizować efekty szkolenia i zmotywować uczestników do nauki w trakcie kursu językowego prowadzimy regularne sprawdziany wiedzy. Sprawdziany wiedzy mają także na celu pokazanie, w jakim stopniu zostały zrealizowane cele kursu wyznaczone przed jego rozpoczęciem.

 • Zapoznanie się lektora z grupą
 • Realizacja zajęć zgodnie z założonymi celami
 • Interaktywna forma prowadzenia zajęć
 • Praktyczne ćwiczenia i scenki
 • Materiały dodatkowe poszerzające słownictwo
 • Regularne prace domowe i testy sprawdzające poszczególne umiejętności
 • Raporty z postępów oraz frekwencji na zajęciach na koniec każdego semestru lub uzgodnionego wcześniej etapu szkolenia

Nie zwlekaj!
Zapisz się już teraz!

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszej strony. Jeżeli nie chcesz, aby były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.