Jak uczymy - OXFORD
OXFORD
strefa kursanta
 zaloguj się
strona glówna > jak uczymy

Jak uczymy

Metoda i system nauczania

Wszystkie kursy są prowadzone w języku angielskim metodą komunikatywną polegającą na ciągłym używaniu języka, którego się uczymy, niezależnie od zasobu słów.

Obecnie wśród metod nauczania najlepiej sprawdza się właśnie metoda komunikatywna, nastawiona na praktyczną umiejętność komunikowania się w środowisku anglo-, niemiecko- bądź hiszpańskojęzycznym. W metodzie tej wykorzystywane są materiały autentyczne, gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.

System kształcenia języka angielskiego opiera się na kompleksowym programie nauczania obejmującym wszystkie etapy poznawania języka - od podstaw aż do uzyskania biegłości językowej. System nauczania w naszej szkole został stworzony w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, czyli tzw. Skalę Rady Europy.

Stałe elementy naszego systemu nauczania

  • przydział do grupy na podstawie testu kwalifikacyjnego (pisemny test i rozmowa z lektorem)
  • nowoczesny podręcznik, uzupełniany licznymi ćwiczeniami i materiałami dodatkowymi
  • przebieg zajęć jest systematycznie monitorowany za pomocą hospitacji lekcji przez konsultantów metodycznych oraz dyrektora szkoły
  • zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków: multimedia, platforma edukacyjna Fiszkoteka
  • regularne semestralne ankiety sprawdzające poziom satysfakcji z zajęć
  • pisemne raporty postępów w nauce
  • indywidualne wywiadówki dla rodziców dzieci i nastolatków
  • testy śródsemestralne i końcowe sprawdzające postępy w nauce
  • projekty motywacyjne
OXFORD LANGUAGE CENTRE
ul.Hallera 14
Gdańsk-Wrzeszcz
tel: 508 508 263
gdansk@oxford.edu.pl wszystkie oddziały
wyznacz trasę dojazdu