Szkolenia i kursy językowe dla firm - Gdańsk i okolice - OXFORD
OXFORD
strefa kursanta
 zaloguj się
strona glówna > kursy dla firm

Kursy dla firm

Jesteś właścicielem przedsiębiorstwa i chcesz zaproponować swoim pracownikom coś wykraczającego poza ich standardowe zadania? Zaproponuj im udział w szkoleniu językowym dla firm! Szkolenia z angielskiego, hiszpańskiego czy niemieckiego mogą być pomocne w rozwijaniu kompetencji całego zespołu i będą świetną inwestycją, która być może przyniesie korzyści biznesowe np. w przypadku ekspansji biznesu na zagraniczne rynku.

Szkolenia z angielskiego i niemieckiego dla biznesu

Szkolenia i kursy językowe dla firm odbywają się w naszej gdańskiej siedzibie, a program zajęć jest ustalamy z klientem, który wskazuje, jaki obszar zagadnień interesuje go najbardziej. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy są poddawani testom kompetencji językowych, które mogą okazać się pomocne w ustalaniu kierunku lekcji oraz odpowiednim rozłożeniu akcentów w nauce. Zachęcamy do kontaktu i omówienia zasad współpracy!

Jak wygląda współpraca z Oxford Language Centre?

Przed kursem…

 • Określenie celów firmy w kontekście kompetencji językowych
 • Badanie poziomu językowego pracowników i analiza potrzeb
 • Przedstawienie propozycji kursów językowych oraz zakładanych celów rozwoju kompetencji
 • Ustalenie zakresu szkoleń (ilość kursów, słuchaczy, grafik zajęć etc)
 • Podpisanie umowy na realizację usługi

Przed przystąpieniem do kursu każdy uczestnik jest poddany testowi kompetencji językowej (Placement Test), który weryfikuje jego wiedzę i sprawność językową. Dla wygody może być przeprowadzony on line.

Istnieje również możliwość zrobienia takiego testu u Państwa w firmie w formie papierowej i tradycyjnej rozmowy z lektorem kwalifikującej na odpowiedni poziom.

Każdy z kursów prowadzony jest w oparciu o jasno wyznaczone i realistyczne cele tak, by umiejętności nabyte w trakcie szkolenia można było szybko użyć w środowisku zawodowym. Kursy dla firm realizowane są zgodnie z programem, który szczegółowo ilustruje sposób osiągnięcia postawionych celów.


W trakcie kursu…

W trakcie szkolenia językowego metodycy OLC nadzorują proces uczenia.

Aby zmaksymalizować efekty szkolenia i zmotywować uczestników do nauki w trakcie kursu językowego prowadzimy regularne sprawdziany wiedzy. Sprawdziany wiedzy mają także na celu pokazanie, w jakim stopniu zostały zrealizowane cele kursu wyznaczone przed jego rozpoczęciem.

 • Zapoznanie się lektora z grupą
 • Realizacja zajęć zgodnie z założonymi celami
 • Interaktywna forma prowadzenia zajęć
 • Praktyczne ćwiczenia i scenki
 • Materiały dodatkowe poszerzające słownictwo
 • Regularne prace domowe i testy sprawdzające poszczególne umiejętności
 • Raporty z postępów oraz frekwencji na zajęciach na koniec każdego semestru lub uzgodnionego wcześniej etapu szkolenia

Po zakończeniu kursu …

 • Raporty grupowe i indywidualne opisujące przebieg kursu oraz postępy słuchaczy osiągnięte względem założonych celów
 • Rekomendacje dotyczące dalszego kształcenia oraz obszarów językowych wymagających szczególnej uwagi
 • Certyfikaty na zakończenie kursu
 • Możliwość zorganizowania egzaminu zewnętrznego TOEIC
 • Spotkanie podsumowujące przebieg szkolenia oraz omówienie dalszego etapu działań np. korekta planów , zmiany w harmonogramie czy programie

Po zakończeniu kursu językowego każdy z uczestników otrzymuje Raport o Postępach, w którym szczegółowo można prześledzić poprawę sprawności językowej, jaką pracownik osiągnął w obrębie poszczególnych umiejętności takich jak czytanie, rozumienie ze słuchu, mówienie i pisanie.

Każdy raport zawiera także informacje o obecności uczestnika na zajęciach oraz procentowe wyniki testu z realizacji postawionych celów. W końcowej części umieszczamy najchętniej czytany przez słuchaczy element raportu – informacje o tym, co w trakcie kursu udało im się osiągnąć i jakie są rekomendacje na przyszłość.

Angielski jest obecnie niezbędnym narzędziem komunikacyjnym w każdej firmie, dlatego inwestując w kurs językowy inwestujesz w rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Kursy Business Communication

Kompleksowa nauka języka obcego od podstaw do poziomu zaawansowanego. Kwalifikacja następuje na podstawie testu i krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej. Przeprowadzamy audyt językowy, który pozwoli nam stworzyć jak najlepszy program dopasowany do do Państwa potrzeb.

Kursy Business English zajęcia indywidualne

Kursy Business English to nasza oferta dla klientów indywidualnych, dla których lektorzy przygotowują spersonalizowane programy, aby jak najlepiej dostosować naukę jezyka angielskiego do indywidualnych potrzeb np. w procedurach handlowych, marketingu oraz negocjacjach.

Kursy języka branżowego

Kompleksowa nauka języka obcego od podstaw do poziomu zaawansowanego. Kwalifikacja następuje na podstawie testu i krótkiej rozmowy. Przeprowadzamy audyt językowy, który pozwoli nam stworzyć jak najlepszy program z dopasowaniem do Państwa potrzeb.

OXFORD LANGUAGE CENTRE
ul.Hallera 14
Gdańsk-Wrzeszcz
tel: 508 508 263
gdansk@oxford.edu.pl wszystkie oddziały
wyznacz trasę dojazdu