Kursy egzaminacyjne - OXFORD
OXFORD
strefa kursanta
 zaloguj się
strona główna > kursy stacjonarne > kursy egzaminacyjne

Kursy egzaminacyjne


Krusy grupowe w naszej szkole prowadzone sa w nastepujących grupach:
Standard
7-9 osób
Comfort
4-6 osób
Prestige
3 osoby
VIP
2 osoby

Kursy egzaminacyjne

  • Przygotowujące do egzaminów z języka angielskiego: Cambridge FCE, CAE, CPE oraz TOEIC
  • Kursy przygotowujące do egzaminów z języka niemieckiego: ZD i ZMP

Kursy przygotowujące do egzaminów z języka angielskiego Cambridge FCE, CAE, CPE oraz TOEIC i niemieckiego ZD i ZMP. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 min.

Kurs obejmuje 2 semestry po 58 godz. lekcyjnych w semestrze + 64 godziny zajęć dodatkowych

  • Zajęcia w grupach Standard 7-9 osób w grupie
  • Zajęcia w grupach Comfort 4-6 osób w grupie
  • Zajęcia w grupach Prestige 3 osoby w grupie

Na kursie słuchacze ćwiczą wszystkie sprawności językowe, wykonują zadania typu egzaminacyjnego oraz poznają strategie rozwiązywania testów egzaminacyjnych. Równocześnie poszerzają i ugruntowują wiedzę gramatyczno-leksykalną. Uczestnicy kursów zapoznają się ze strukturą testów oraz typami pytań.

Posiadanie międzynarodowego certyfikatu znajomości języka obcego otwiera drogę na zagraniczne studia, zwalnia z nauki języka obcego na studiach, a przede wszystkim pozwala odpowiedzieć sobie na pytanie: w którym miejscu jestem, jeśli chodzi o znajomość języka obcego?

Międzynarodowe egzaminy językowe przeprowadzają zwykle specjalne instytucje reprezentujące określony kraj. Dla przykładu międzynarodowe egzaminy znajomości języka niemieckiego organizuje Goethe Institut, języka hiszpańskiego - Instituto Cervantes, a języka angielskiego centra egzaminacyjne m.in. Cambridge ESOL Examinations. Natomiast TOEIC przeprowadzany jest w naszej Szkole, która jest trójmiejskim, certyfikowanym Centrum Egzaminacyjnym.

Lektorzy Oxford Language Centre pomagają na kursach przygotowujących do tych egzaminów opanować materiał z języka angielskiego na tyle dobrze, aby wyniki egzaminu okazały się satysfakcjonujące.

Cel kursów egzaminacyjnych:

  • uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki,
  • zapoznanie ze strukturą egzaminu, typami pytań, technikami egzaminacyjnymi
  • rozwinięcie umiejętności płynnego wykorzystania dość szerokiego zakresu struktur gramatycznych i leksykalnych, komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych pisania różnych typów tekstów argumentujących, opisujących czy relacjonujących przebieg zdarzeń.

Praca w czasie kursu organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, dyskusje, symulacje sytuacji egzaminacyjnych. Na zakończenie każdego semestru organizowany jest egzamin wewnętrzny, na podstawie którego lektor wystawia raport o postępach w nauce. Na koniec roku szkolnego, po zaliczeniu testu końcowego, uczeń otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu na danym poziomie zaawansowania.

Pozostałe języki w naszej szkole

OXFORD LANGUAGE CENTRE
ul.Hallera 14
Gdańsk-Wrzeszcz
tel: 508 508 263
gdansk@oxford.edu.pl wszystkie oddziały
wyznacz trasę dojazdu