Kursy maturalne - OXFORD
OXFORD
strefa kursanta
 zaloguj się
strona główna > kursy stacjonarne > kursy maturalne

Kursy maturalne


Krusy grupowe w naszej szkole prowadzone sa w nastepujących grupach:
Standard
7-9 osób
Comfort
4-6 osób
Prestige
3 osoby
VIP
2 osoby

Kursy maturalne

  • Kursy maturalne w tym do matury podstawowej i rozszerzonej
  • 2x2 godz. lekcyjne tygodniowo lub 1x4 godz. lekcyjne w tygodniu
  • Zajęcia w grupach Standard (7-9 osób) lub Comfort (4-6 osób)

Kursy maturalne w tym do matury podstawowej i rozszerzonej (2x2 godz. lekcyjne tygodniowo lub 1x4 godz. lekcyjne w tygodniu). Pierwszy semestr 58 godz. lekcyjnych, drugi 30 godz. lekcyjnych oraz min. 64 godziny zajęć dodatkowych. Zajęcia w grupach Standard 7-9 osób lub w grupach Comfort 4-6 osób w grupie.

Egzaminy maturalne z języka obcego nabrały szczególnej wagi. Między innymi to ich wynik decyduje o szansach dostania się na wymarzone studia. W większości szkół, nawet tych, w których języka obcego uczymy się 6 godzin tygodniowo, przydaje się spojrzenie na egzamin maturalny z zewnątrz.

Cele kursu maturalnego:

  • Usystematyzowanie gramatyki oraz słownictwa, zapoznanie ze strukturą i wymogami Nowej Matury (podstawowej lub rozszerzonej)
  • Ćwiczenie różnorodnych technik egzaminacyjnych
  • Ćwiczenie wypowiedzi w formie pisemnej oraz ustnej z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa
  • Rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych

Oprócz podręczników i repetytoriów w trakcie kursu wykorzystywane są materiały egzaminacyjne: zestawy testowe egzaminu pisemnego oraz ustnego, nagrania audio, prezentacje video z egzaminu ustnego, a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce. Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, dyskusje, symulacje sytuacji egzaminacyjnych.

Pozostałe języki w naszej szkole

OXFORD LANGUAGE CENTRE
ul.Hallera 14
Gdańsk-Wrzeszcz
tel: 508 508 263
gdansk@oxford.edu.pl wszystkie oddziały
wyznacz trasę dojazdu