Test poziomujący dla dzieci- j. angielski - OXFORD
OXFORD
strefa kursanta
 zaloguj się
strona główna > test i zgłoszenie > test i zgłoszenie dla dzieci 10-14 lat

Test poziomujący z języka angielskiego dla dzieci 10-14 lat

sprawdź! Rozwiąż test i zgłoś się do nas

Please mark your answers in the correct box as in the example:

example:
Sentence: I ...... a student.

a) am
b) are
c) be

1. ...... name is Kasia.

2. They ...... from Italy.

3. ...... are you from?

4. Do you come from Spain?

5. May, June, July, ......

6. Wednesday, Thursday, Friday, ......

7. Peter ...... at seven o’clock.

8. .......... you like this book?

9. ...... he play football?

10. This skirt is very ...... .

11. Have you got a pen? Yes, I ...... .

12. They ...... at school yesterday.

13. Did you ...... the match last night?

14. He didn’t ...... outside.

15. He ...... to USA on business.

16. I ...... in an armchair at the moment.

17. My sister is younger ...... me.

18. This lake is ...... biggest in my town.

19. How old are you?

20. How much is this watch?

21. Where’s your bag?

22. Can I have a glass of orange juice, please?

23. What’s his telephone number?

24. Let’s go to the cinema.

25. Would you like something to drink?

26. If I ...... a car, I would give you a lift.

27. The police came but the robbers ...... away.

28. Hans was born in Berlin. He is ...... .

29. This bridge was ...... in the nineteenth century.

30. ...... sun is shining.

31. Yesterday was the ...... of April.

32. He has ...... breakfast.

33. Have you ever ...... in a jazz band?

34. Everybody ...... wear a seat belt in the car.

35. They ...... to go to Spain for a year.

36. We ...... lunch when you telephoned.

37. We have lived in Gdańsk ...... five years.

38. I’m working ...... to pass my exam.

39. If my mother ...... birthday, I buy her a gift.

40. If the weather ...... good, I’ll go for a walk.

Twoja wiadomość została wysłana

Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu (zamieszczony poniżej).

wyślij test

REGULAMIN OXFORD LANGUAGE CENTRE

  • 1. Każdy słuchacz obowiązany jest do opłaty za kurs w wyznaczonym przezorganizatorów terminie.
  • 2. Do momentu rozpoczęcia zajęć istniejemożliwość rezygnacji z kursu.
  • 3. W przypadku nie odbycia sięzajęć z przyczyn leżących postronie organizatorów wyznaczony będziedodatkowy terminlub pieniądze będą podlegać zwrotowi.
  • 4. Zakwalifikowanie słuchaczy do grup następuje na podstawie testu irozmowy kwalifikacyjnej.
  • 5. Zajęcia odbywają się w systemiesemestralnym. Jedensemestr obejmuje 60 godzin lekcyjnych (30spotkań po dwiegodziny lekcyjne).
  • 6. Zajęcia prowadzone sąprzezwykwalifikowanych lektorów w oparciu o najnowsze metody i pomoce dydaktyczne.
  • 7. W przypadku nie zebrania dostatecznej ilości uczestników OXFORD LANGUAGE CENTRE zastrzega sobie prawo odwołania kursu lub podwyższenia opłaty za kurs.
  • 8. Na terenieOXFORD LANGUAGE CENTRE obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
  • 9. Za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka OXFORD LANGUAGE CENTRE nie odpowiada.
wyznacz trasę dojazdu