Test poziomujący- j. francuski - OXFORD
OXFORD
strefa kursanta
 zaloguj się
strona główna > kontakt > test diagnostyczny

TEST QUALIFICATIF

sprawdź! Test poziomujący z języka francuskiego

I. Complétez les phrases suivantes en choisissant parmi les quatre propositions:

1. L’année dernière ......................... en France pour les vacances.

2. Si tu avais conduit prudemment , tu ......................... d’accident.

3. Jean ira à la campagne , s’il ......................... demain.

4. Dans cette dictée, Patrick a fait beaucoup ......................... d’ortographe.

5. Etienne habite à Rouen ......................... cinq ans.

6. Il est dangereux de jouer ......................... la rue.

7. Il faut que tu ......................... plus souvent.

8. En ......................... enlevez vos chaussures.

9. Il ......................... a aidé à faire son devoir.

10. Le professeur nous a ......................... d’aller au tableau.

11. As –tu lu le livre ......................... je t’ai parlé?

12. As – tu lu le livre ......................... j’ai tellement aimé?

13. Pierre ne veut pas quitter son pays ......................... il est très attaché.

14. Il s’approche du comptoir derrière ......................... la caissière fait ses comptes.

15. Il a gardé l’accent de la région ......................... il vient.

16. Max a pris ma voiture car ......................... est en panne.

17. Je ......................... ai demandé de me rappeler ce soir.

18. Du pain? ......................... ai acheté deux kilos.

19. Rendez – ......................... livres.

20. On ......................... à peine besoin.

21. Tous les toits sont couverts ......................... neige.

22. Il est impossible que Luc ......................... à cette fille.

23. Dimanche dernier Paul ......................... pendant toute la matinée.

24. Si tu me l’avais demandé, ......................... avec toi.

25. ......................... il pleuvait , je suis resté à la maison.

Twoja wiadomość została wysłana

Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu (zamieszczony poniżej).

wyślij test

REGULAMIN OXFORD LANGUAGE CENTRE

  • 1. Każdy słuchacz obowiązany jest do opłaty za kurs w wyznaczonym przezorganizatorów terminie.
  • 2. Do momentu rozpoczęcia zajęć istniejemożliwość rezygnacji z kursu.
  • 3. W przypadku nie odbycia sięzajęć z przyczyn leżących postronie organizatorów wyznaczony będziedodatkowy terminlub pieniądze będą podlegać zwrotowi.
  • 4. Zakwalifikowanie słuchaczy do grup następuje na podstawie testu irozmowy kwalifikacyjnej.
  • 5. Zajęcia odbywają się w systemiesemestralnym. Jedensemestr obejmuje 60 godzin lekcyjnych (30spotkań po dwiegodziny lekcyjne).
  • 6. Zajęcia prowadzone sąprzezwykwalifikowanych lektorów w oparciu o najnowsze metody i pomoce dydaktyczne.
  • 7. W przypadku nie zebrania dostatecznej ilości uczestników OXFORD LANGUAGE CENTRE zastrzega sobie prawo odwołania kursu lub podwyższenia opłaty za kurs.
  • 8. Na terenieOXFORD LANGUAGE CENTRE obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
  • 9. Za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka OXFORD LANGUAGE CENTRE nie odpowiada.
wyznacz trasę dojazdu